web page software

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR GRUNDEJERFORENINGEN TINGHØJGÅRD

OMRÅDET

Grundejerforeningens område omfatter grunde udstykket fra matrikel 6A og 7A, samt frivillige medlemmer på Januarvej i Handrup Bakker :Januarvej, Februarvej, Martsvej, Aprilvej, Majvej, Junivej, Julivej, Augustvej, Septembervej og Øster Herredsvej. KLIK HER

LOVE & REGLER

Der gælder for en del af området en særlig deklaration fra 1969, den er gældende for grunde der er udstykket fra matrikel 6A og 7A.
Der ud over er foreningen styret af love fra 1976, der fotæller om medlemskab, virke og generalforsamling. KLIK HER

BESTYRELSE

Bestyrelsen for Grundejer-foreningen Tinghøjgaard vælges på den årlige generalforsamling, og består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter - samt en revisor. Læs mere om hvem der sidder i bestyrelsen. KLIK HER

VEJE OG STIER

Foreningen vedligeholder og rydder de fælles veje for sne om vinteren. Der ud over bruger foreningen en del tid på at pleje og vedligeholde de store fællesarealer i området.
KLIK HER

NYHEDER

Her kan du se seneste status på vedligeholdelse af veje og fællesarealer, nyheder fra bestyrelsen samt oplysninger om snerydning i vinterperioden.
KLIK HER

Formand :
Søren Peter Olesen
Baunehøjparken 9
8410 Rønde
Telefon: 2121 7983
Ejer: Majvej 10

SEND EN BESKED - KLIK HER

Sekretær :
Dorthe S. Ehlers
Toftefaldet 12
8240 Risskov
Ejer: Martsvej 4

Kasserer :

Birtha B. Schou

Damvej 8

8700 Horsens

Telefon: 7564 7411 / 8636 1747

Ejer: Januarvej 4

BANK/GIRO INFO - KLIK HER